Порядок надання електронного звернення

Як подати електронне звернення до Борівської селищної ради та виконавчого комітету Борівської селищної ради

Відповідно до постанови КМУ № 348 від 14.04.97

Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації (зі змінами)

Ви маєте змогу звернутися з електронним зверненням до Борівської селищної ради з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку. Електронне звернення можна надіслати на адресу електронної пошти Борівської селищної ради, визначеної для роботи з електронними зверненнями громадян, а саме:

borova@borova-gromada.gov.ua

Електронне звернення має відповідати вимогам Закону України «Про звернення громадян». У зверненні Вам необхідно вказати прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання; зазначити електронну поштову адресу, на яку можна надсилати відповідь, або інші засоби зв’язку, викласти суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Датою подання електронного звернення є дата надходження звернення на визначену електронну адресу. Якщо електронне звернення надійшло на визначену електронну адресу у неробочий день та час, то датою подання електронного звернення вважається наступний після нього робочий день. Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів після його надходження.

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про звернення громадян» електронні звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення - невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівництвом встановлюється необхідний термін для його розгляду. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні не може перевищувати 45 днів.