Знайомимося з роботою виконавчих органів селищної ради: СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ

Знайомимося з роботою виконавчих органів селищної ради: СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ

Служба у справах дітей створена рішенням ІV сесії Борівської селищної ради VІІІ скликання від 18.01.2021 року № 4.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ СЛУЖБИ:

📍 реалізація на території громади державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

📍 ведення обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);

📍 забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми;

📍 здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;

📍 ведення державної статистики щодо дітей;

📍 влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню.

📍 забезпечення соціального захисту внутрішньо переміщених дітей без супроводу законних представників.

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ БЕЗПОСЕРЕДНЬО:

▶ Забезпечує створення, впровадження, керування комплексною системою захисту інформації, що обробляється в Єдиній інформаційно-аналітичній системі «Діти» ( далі – ЄІАС «Діти») та ведення Єдиного електронного банку даних про дітей, позбавлених батьківського піклування, опікунів, піклувальників та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах в ЄІАС «Діти».

▶ Перевіряє стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності, стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання, а також, у разі необхідності, - умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності.

▶ Представляє, у разі необхідності, інтереси дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності.

А ТАКОЖ ЗДІЙСНЮЄ:

✅ ведення обліку нерухомого майна, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

✅ вивчення технічного стану житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

✅ вивчення потреб у забезпеченні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа упорядкованим соціальним житлом та ведення відповідного обліку;

✅ вирішення питання про взяття дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у яких відсутнє житло, на облік громадян, які мають право на отримання соціального житла;

РОБОТУ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ БОРІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ:

  • Начальник служби - Наталія Мірончук;

  • головний спеціаліст - Маргарита Кузурман.

На фото (зліва направо): Маргарита Кузурман, Наталія Мірончук.