ПОЛОЖЕННЯ про громадський бюджет Борівської селищної територіальної громади

ПОЛОЖЕННЯ про громадський бюджет Борівської селищної територіальної громади

Рішенням ІХ сесії Борівської селищної ради VІІІ скликання від 27 квітня 2021 року затверджено Положення про громадський бюджет Борівської селищної територіальної громади.

Даним рішенням депутати також затвердили цикл громадського бюджету Борівської селищної територіальної громади на 2021 рік у наступній редакції:

 • прийом заявок – 01.05.2021 - 30.06.2021;
 • аналіз заявок – 01.07.2021 - 15.07.2021;
 • голосування – 15.07.2021 - 31.07.2021;
 • оголошення проєктів-переможців – 05.08.2021 – 15.08.2021.

Додаток 1 до рішення ІХ сесії Борівської селищної ради VIІІ скликання від 27 квітня 2021 року №13 «Про затвердження Положення про громадський бюджет Борівської селищної територіальної громади»

1. Бланк проєкту

2. Бюджет проєкту

3. Анкета учасника

4. Список осіб, які підтримують цей проєкт

5. Методика розрахунку вагового коефіцієнту

6. Бланк голосування за громадський проєкт для реалізації

Положення

про громадський бюджет Борівської селищної територіальної громади

1. Визначення понять

1.1. Громадський бюджет (бюджет участі) – процес взаємодії Борівської селищної ради та її виконавчих органів з громадськістю, направлений на залучення жителів Борівської громади до участі у бюджетному процесі шляхом прийняття рішень щодо розподілу визначеної Борівською селищною радою частини селищного бюджету через подання відповідних ініціативних проєктів розвитку, спрямованих на вирішення пріоритетних проблем громади та його жителів, та проведення відкритого, прозорого громадського голосування за такі проєкти.

1.2. Проєктна пропозиція – пропозиція, яка подана членом територіальної громади та має підтримку не менше 20 членів територіальної громади (крім автора), яка не суперечить законодавству, реалізація якої належить до компетенції органів місцевого самоврядування, може бути реалізована протягом бюджетного року з урахуванням обсягу коштів, пріоритетних напрямків, визначених сесією Борівської селищної ради, та оформлена за формою згідно із Додатком 1.

Проєкти поділяються на малі – до 25000 грн. та великі – до 100 000 грн.

1.3. Конкурс – це відбір проєктних пропозицій, який дає можливість відібрати кращі з надісланих на розгляд пропозицій шляхом голосування членами Борівської селищної територіальної громади.

1.4. Координаційна рада – створений розпорядженням Борівського селищного голови орган для координації процесу відбору проєктних пропозицій для фінансування з громадського бюджету, попереднього розгляду та оцінки поданих проєктів, аналізу поданих проєктів для фінансування з громадського бюджету, контролю за виконанням відібраних проєктних пропозицій та попереднього розгляду звіту про виконання проектів, відібраних для фінансування з громадського бюджету. До складу комітету входять не менше 5 членів з числа представників громадських об’єднань, депутати Борівської селищної ради, службовці структурних підрозділів виконавчих органів.

1.5. Автор – член Борівської селищної територіальної громади, який в порядку, визначеному цим положенням, підготував та подав проєкт для фінансування з громадського бюджету.

1.6. Електронна система «Громадський бюджет» (далі – електронна система) – інформаційна система (вебсайт) автоматизованого управління процесами в рамках бюджету участі, що забезпечує автоматизацію процесів подання проєктів для голосування, електронного голосування за проєкти, зв’язку з авторами проєктів, оприлюднення інформації щодо відібраних проектів, стану їх реалізації та підсумкових звітів про реалізацію проєктів. Модератор електронної системи – відповідальна особа по роботі з електронною платформою «Громадський бюджет».

1.7. Бланк-заява – офіційна форма заяви проєкту, що містить відомості про автора, опис проєкту, бюджет і список осіб, які підтримали проект (Додаток 1).

1.8. Голосування – процес відбору мешканцями Борівської селищної територіальної громади віком від 14 років проєктів-переможців серед відібраних проєктів. До голосування допускаються особи, які є громадянами України та зареєстровані або проживають, або народилися на території Борівської селищної ради. Кожен громадянин має право проголосувати за 2 проєкти.

Документи, які підтверджують статус особи - копія паспорта - у вигляді ID-картки та додатку до неї із зазначеним місцем реєстрації або копія паспорта (стор.1 та стор.11-16 із обов’язковим зазначенням відбитку серії та номеру паспорту), що зареєстровані та проживають на території Борівської громади (або мають довідку про тимчасове проживання, акт депутата, довідку про місце роботи, навчання, служби чи інші документи, що підтверджують їх проживання та причетність до Борівської громади), що підтверджується обов’язковим наданням (завантаженням) скан-копії відповідних документів.

1.9. Ваговий коефіцієнтів – коефіцієнт що застосовується для вирівнювання умов голосування між старостинськими округами Борівської селищної ради (Додаток 2).

1.10. Бюлетень для голосування – паперова форма картки для голосування за проєкт (Додаток 3).

1.11. Результати голосування – підрахунок голосів, поданих за кожен проєкт відповідно до заповнених бланків для голосування та голосів, отриманих у результаті голосування в електронній системі «Громадський бюджет».

1.12. Проєкти-переможці – проєкти, що, відповідно до підсумків голосування, набрали найбільшу кількість балів з урахуванням вагових коефіцієнтів.

1.13. Пункт супроводу Громадського бюджету – приміщення в будівлі комунальної установи, у якому відповідальна (відповідальні) особа (особи) виконують функції прийому громадян з питань Громадського бюджету (інформаційна підтримка, прийняття проєктів, голосування тощо).

1.14. Мобільний пункт супроводу – група осіб сформована з представників координаційної ради та виконавчих органів ради, яка пересувається населеними пунктами громади задля прийому бланків голосування у паперовому вигляді, відповідно до графіку роботи мобільних пунктів супроводу (за необхідністю) і консультування та прийому заявок проєктних пропозицій.

2.Загальні положення

2.1. Фінансування громадського бюджету Борівської селищної територіальної громади проводиться за рахунок коштів бюджету Борівської селищної ради та інших джерел не заборонених законодавством.

2.2. Загальний обсяг громадського бюджету на один бюджетний рік визначається рішенням селищної ради та становить не менше 1% загального обсягу доходів без урахування трансфертів, затвердженого на рік, в якому оголошується конкурс.

2.3. За рахунок коштів громадського бюджету фінансуються проєкти членів Борівської селищної територіальної громади, реалізація яких можлива протягом одного бюджетного року.

2.4. У випадку, якщо реалізація проєкту передбачає використання земельної ділянки, приміщення чи об’єкту, вони повинні належати до комунальної власності, розміщуватися на комунальних землях або не бути об’єктом приватної власності.

2.5. Інформація про актуальні події та запропоновані проєкти в рамках громадського бюджету розміщується в електронній системі «Громадський бюджет».

3. Інформаційна кампанія

3.1. Щороку для інформування населення про можливість взяти участь у конкурсі проєктів, які фінансуються за рахунок коштів громадського бюджету, проводиться інформаційна кампанія.

3.2. Інформаційна кампанія здійснюється за рахунок коштів бюджету Борівської селищної ради.

3.3. Інформаційна кампанія передбачає:

 • – ознайомлення мешканців з основними процедурами та принципами громадського бюджету, а також залучення мешканців до підготовки та подання проєктів;
 • – інформування про основні події у рамках громадського бюджету та їх терміни;
 • – представлення проєктів, прийнятих для голосування, та залучення мешканців до участі в голосуванні;
 • – поширення інформації щодо подій та результатів реалізації проєктів;
 • – інші інформаційні заходи (за потребою).

3.4. Інформаційна кампанія проводиться через засоби масової інформації, мережу Інтернет та інше, спрямована на ознайомлення мешканців Борівської селищної територіальної громади з основними заходами щодо написання, реалізації та впровадження громадського бюджету.

3.5. Автори проєктів мають право самостійно за власний рахунок проводити рекламну компанію щодо поданих проєктів та їх переваг з метою отримання якомога більшої підтримки мешканців Борівської селищної територіальної громади.

4. Електронна система «Громадський бюджет»

4.1. Електронна система «Громадський бюджет» створюється для забезпечення автоматизації усіх етапів громадського бюджету. Посилання для публічного доступу до цієї системи розміщується на офіційному вебсайті Борівської селищної ради.

4.2. Відповідальним за підтримку користувачів з технічних питань роботи системи, за розміщення інформації щодо впровадження громадського бюджету є системний адміністратор загального відділу Борівської селищної ради спільно з відділом економічного розвитку, проєктно-інвестиційної діяльності та благоустрою Борівської селищної ради.

4.3. Для створення особистого кабінету та подачі заявки автор проєкту здійснює реєстрацію в електронній системі за допомогою авторизації через електронну пошту або проходить авторизацію через систему BankID та ЕЦП, введення серії та номеру паспорта та завантаження його сканованої копії (паспорта або посвідки на постійне проживання, або свідоцтва про народження).

4.4. Електронна система:

4.4.1. є загальнодоступною та містить можливість створення особистих кабінетів авторами проєктів;

4.4.2. дозволяє відслідковувати статуси розгляду, голосування та реалізації проєктів на сторінках відповідних проєктів;

4.4.3. дозволяє повідомляти авторів поданих проєктів про зміни, пов’язані з розглядом та реалізацією поданих ними проєктів, електронною поштою;

4.4.4. дозволяє визначати переможців конкурсу на підставі автоматичного підрахунку голосів;

4.4.5. дозволяє виконавчому органу Борівської селищної ради, до повноважень якого відноситься реалізація проєктів та підготовка звітів, звітувати про розгляд та реалізацію проєктів.

5. Порядок утворення, права та обов’язки координаційної ради

5.1. Координаційна рада – колегіальний постійно діючий консультативний орган, що утворюється за розпорядженням Борівського селищного голови, який координує організацію виконання громадського бюджету, попередньо розглядає проєктні пропозиції авторів, дає свої висновки та рекомендації щодо проєктів, попередньо розглядає звіт за виконання проєктів громадського бюджету.

5.2. Персональний склад координаційної ради затверджується розпорядженням Борівського селищного голови до початку календарного циклу Громадського бюджету. Селищний голова затверджує персональний склад на основі пропозицій від громадських організацій, депутатів Борівської селищної ради, ОСНів, ОСББ, батьківських комітетів шкіл та садочків, бізнес середовища, незалежних експертів. З 2022 року можливо оголошення конкурсного відбору на участь в роботі Координаційної ради.

5.3. Не менше як по 1/3 від загального складу координаційної ради становлять представники громадських організацій та представники депутатських фракцій Борівської селищної ради.

5.4. Права координаційної ради:

 • – отримувати інформацію про хід реалізації проєктів, які фінансуються громадським бюджетом;
 • – подавати висновки та рекомендації щодо проєктів, поданих для фінансування громадським бюджетом;
 • – визначати уповноваженого представника для доповідей та співдоповідей з питань громадського бюджету на засіданні виконавчого комітету, засіданнях постійних депутатських комісій і пленарних засіданнях Борівської селищної ради;
 • – визначати проєкти, рекомендовані для підтримки громадським бюджетом;
 • – попередньо розглядати проєкти звітів про виконання проєктів у рамках громадського бюджету;
 • – заслуховувати керівників структурних підрозділів, посадових осіб комунальних підприємств, установ та організацій з питань реалізації проєктів громадського бюджету.

5.5. Обов’язки координаційної ради:

 • – надавати висновки та рекомендації до кожного проєкту, поданого для реалізації в рамках громадського бюджету;
 • – рекомендувати проєктні пропозиції для виставлення на голосування членами територіальної громади;
 • – попередньо розглядати проєкти звітів про виконання проєктів у рамках громадського бюджету;
 • – проводити свої засідання гласно та відкрито, публікувати протокол засідання і завчасно повідомляти через офіційний вебсайт Борівської селищної ради про час та місце засідання.

5.6. Координаційна рада працює у формі засідань. Рішення на засіданні координаційної ради ухвалюються більшістю членів від загального складу. Борівський селищний голова та депутати Борівської селищної ради можуть брати участь в роботі комітету з правом дорадчого голосу.

5.7. На своєму першому засіданні координаційна рада обирає зі свого складу голову Координаційної ради та секретаря.

5.8. Протоколи засідань, висновки та рекомендації підписуються головою Координаційної ради та секретарем Координаційної ради. Всі протоколи, висновки та рекомендації оприлюднюються на офіційному вебсайті Борівської селищної ради.

5.9. Члени Координаційної ради у своїй роботі дотримуються вимог Закону України «Про запобігання корупції».

6. Порядок подання проєктів

6.1. Проєкти, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету у Борівській селищній раді може подати будь-який член Борівської селищної територіальної громади з урахуванням вимог п.п. 6.2, 6.3 та 1.5.

6.2. Проєкти, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету, може стосуватись лише одного об’єкта, що належить до комунальної власності (наприклад, вулиці, парку, установи: школа, поліклініка, дитячий садочок тощо) або не є об’єктом приватної власності, знаходиться на землях комунальної власності.

6.3. Для проєктів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету у Борівській селищній раді, необхідно заповнити бланк за формою згідно з Додатком 1 до цього Положення. До проєкту додається список з підписами щонайменше 20 членів Борівської селищної територіальної громади, за формою згідно із Додатком 1 до цього Положення, які підтримують пропозицію (проєкт).

6.4. Проєкти подаються в паперовому або електронному вигляді до відділу економічного розвитку, проєктно-інвестиційної діяльності та благоустрою Борівської селищної ради.

6.5. Проєкти приймаються щороку, починаючи з 1 березня протягом 60 календарних днів шляхом заповнення спеціальної форми на офіційному веб-сайті Борівської селищної ради. Проєкти також надсилаються у паперовому вигляді до відділу економічного розвитку, проєктно-інвестиційної діяльності та благоустрою Борівської селищної ради.

6.6. Заповнені бланки проєктів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (за винятком сторінок, які містять персональні дані авторів проєкту і на розповсюдження яких останні не дали своєї згоди), оприлюднюються у розділі «Громадський бюджет» на офіційному вебсайті Борівської селищної ради.

6.7. Системний адміністратор загального відділу Борівської селищної ради спільно з відділом економічного розвитку, проєктно-інвестиційної діяльності та благоустрою Борівської селищної ради забезпечують внесення до електронної системи «Громадський бюджет» поданих проєктів протягом трьох робочих днів з дня їх отримання.

6.8. Автор проєкту може у будь-який момент зняти свій проєкт з розгляду, але не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку голосування.

6.9. Об’єднання проєктів можливе лише за взаємною згодою авторів.

6.10. Внесення змін щодо суті пропозиції (проєкту) можливе лише за згодою авторів проєкту. В такому випадку один із проєктів видаляється з електронної системи «Громадський бюджет» модератором електронної системи, а інший залишається за попередньої згоди авторів.

6.11. Внесення змін щодо суті пропозиції (проєкту) можуть бути внесені авторами або системним адміністратор загального відділу Борівської селищної ради або відповідальною особою відділу економічного розвитку, проєктно-інвестиційної діяльності та благоустрою Борівської селищної ради за їх проханням.

7. Порядок аналізу та розгляду проєктів

7.1. Відповідальна особа відділу економічного розвитку, проєктно-інвестиційної діяльності та благоустрою Борівської селищної ради та координаційна рада веде реєстр отриманих пропозицій та проєктів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету.

7.2. Відповідальна особа відділу економічного розвитку, проєктно-інвестиційної діяльності та благоустрою Борівської селищної ради після перевірки повноти і правильності заповнення бланку проєкту згідно із Додатком 1 цього Положення, а також зібраних підписів:

7.2.1. передає копію проєкту до відповідних виконавчих органів Борівської селищної ради, комунальних підприємств та постійних депутатських комісій для підготовки пропозицій та зауважень до кожного проєкту;

7.2.2. у разі, якщо проєкт є неповний або заповнений з помилками, відповідальна особа по телефону або електронною поштою повідомляє про це автора проєкту з проханням надати необхідну інформацію або внести корективи протягом 7 календарних днів з дня отримання відповідної інформації. У випадку відмови внести корективи, або якщо такі корективи не були внесені протягом 7 календарних днів з дня отримання відповідної інформації, пропозиція відхиляється в ході засідання координаційної ради;

7.2.3. за результатами попереднього розгляду та оцінки усіх поданих проєктів протягом п’яти робочих днів готує службову записку на ім’я голови координаційної ради про недопущення до розгляду та оцінки проєктів:

 • – які містять ненормативну лексику, наклепи, образи, заклики до насильства або повалення влади, тощо;
 • – автори яких протягом установленого терміну не надали необхідну інформацію або не внесли корективи відповідно до пункту 7.2.3 цього розділу;

7.2.4. передає копії проєктів, з урахуванням виправлень, відповідних виконавчих органів Борівської селищної ради, комунальних підприємств та фінансового управління для підготовки пропозицій та зауважень до кожного проєкту.

7.3. Заступник Борівського селищного голови:

7.3.1. протягом 14 календарних днів з дня отримання пропозицій (проєктів), здійснює їх аналіз;

7.3.2. зауваження та пропозиції до проєктних пропозицій одразу передає на розгляд координаційної ради;

7.3.3. виступає ініціатором зустрічей з авторами проєктів (пропозицій) у разі, коли більше ніж один проєкт(пропозиція) стосується одного об’єкта. У разі, якщо протягом 7 календарних днів з дня відправлення інформації авторам проєктів (пропозиції) останні не дійдуть згоди і не опрацюють спільного проєкту (пропозиції) або не знімуть один із проєктів (пропозицію), вони розглядаються в своєму початковому варіанті.

7.4. Будь-які втручання в проєктні пропозиції, зокрема, зміни об’єкта чи об’єднання з іншими, можливі лише за згодою авторів.

7.5. Проєктні пропозиції з зауваженнями та пропозиціями згідно з пунктом 7.3.3 відповідний структурний підрозділ розміщує у розділі «Громадський бюджет» на офіційному вебсайті Борівської селищної ради, а також передає для розгляду на засіданні координаційної ради, з метою оцінки проєктів, подання висновків та рекомендацій проєктів.

7.6. За результатами розгляду координаційної ради, відділ економічного розвитку, проєктно-інвестиційної діяльності та благоустрою Борівської селищної ради укладає переліки позитивно і негативно оцінених проєктів.

7.7. Подані проєктні пропозиції, які були прийняті до розгляду Борівською селищною радою та пройшли оцінку координаційної ради із зазначенням результатів розгляду кожного проєкту, разом з додатками не пізніше ніж за 10 днів до початку голосування розміщуються системним адміністратором загального відділу Борівської селищної ради спільно з відділом економічного розвитку, проєктно-інвестиційної діяльності та благоустрою Борівської селищної ради у розділі «Громадський бюджет» на офіційному вебсайті Борівської селищної ради та в електронній системі «Громадський бюджет».

8. Організація голосування

8.1. Голосування проводиться протягом 15 днів після попереднього розгляду координаційною радою та оприлюднення всіх проєктів на офіційному вебсайті Борівської селищної ради.

8.2. Відбір проєктів для фінансування за рахунок коштів громадського бюджету, які отримали позитивну оцінку і були виставлені на голосування, здійснюють члени Борівської селищної територіальної громади на офіційному вебсайті Борівської селищної ради шляхом авторизації через систему BankID або проходженням авторизації через систему ЕЦП та паперовими бюлетенями в пунктах для голосування (пункт супроводу Громадського бюджету) з підтвердженням особи згідно п. 1.8.

8.3. Перелік пунктів для голосування (пунктів супроводу, мобільних пунктів супроводу Громадського бюджету), їх графік роботи та процедуру підрахунку голосів відповідно до пункту 8.1. цього Положення визначається рішенням координаційної ради на основі пропозицій виконавчих органів Борівської селищної ради та оприлюднюється не пізніше як за 14 календарних днів до дня початку голосування.

8.4. У пунктах для голосування відповідно до пункту 8.1 цього Положення можна отримати бюлетені для голосування, а також перелік та інформацію про проєкти, що беруть участь у голосуванні.

8.5. Голосування згідно з пунктом 8.1. відбувається шляхом опускання заповненого паперового бюлетеня в скриньку для голосування у спеціально визначених пунктах для голосування.

8.6. Голосування на паперових носіях здійснюється виключно у приміщеннях пунктів голосування Громадського бюджету за пред’явлення оригіналів документів згідно пункту 1.8 Положення і здійснюється виключно один раз та тільки особисто голосуючим шляхом заповнення бланку голосування.

8.7. У разі виявлення подвійного голосування однією особою, результати голосування цією особою скасовуються, за попереднім розглядом Координаційної ради.

8.8. Паперові бланки голосування, котрі мають порушенням вимог пунктів 1.8., 8.6, 8.7 не будуть враховані під час формування рейтингу проєктів.

8.9. Голосування триває протягом 15 календарних днів з дня почату голосування, з 8.00 до 17.00 години у визначених пунктах для головування, або за встановленим графіком.

8.10. Підрахунок голосів, відданих за допомогою бюлетенів на офіційних пунктах голосування із застосуванням вагових коефіцієнтів (Додаток 2), на своєму засіданні здійснює координаційна рада. Голова координаційної ради завчасно через офіційний вебсайт Борівської селищної ради повідомляє про час та місце проведення підрахунку.

Підрахунок здійснюється в порядку визначеному координаційною радою Борівської селищної ради.

9. Встановлення результатів та визначення переможців

9.1. Встановлення підсумків голосування передбачає підрахунок голосів через систему BankID або ЕЦП та підрахунок голосів у бюлетенях, із застосуванням вагових коефіцієнтів тощо відданих за кожну окремо виставлену на голосування проєктну пропозицію.

9.2. У разі, якщо проєкти набирають однакову кількість голосів, то пріоритетними вважаються ті, які мають більше соціальне значення, що може бути вирішено на відкритому засіданні Координаційної ради із запрошенням представників громадянського суспільства, авторів проєктів, депутатів.

9.3. Рекомендованими до реалізації вважатимуться ті проєктні пропозиції, які набрали найбільшу кількість голосів, з урахуванням положень пунктів 1.11, 8.10, 9.1 до вичерпання обсягу коштів громадського бюджету в Борівській селищній раді, виділених на реалізацію громадського бюджету на поточний рік.

9.4. У разі нестачі коштів на реалізацію пропозиції чергового проєкту з переліку, складеного відповідно до норм пункту 8.7, до уваги береться перша з пропозицій переліку, орієнтовна вартість реалізації якого не призведе до перевищення суми коштів, виділених для реалізації проєктів. Після розподілу фінансування між переможцями, координаційна рада має право перерозподіляти залишки коштів за потребою.

9.5.1. Рішення координаційної ради є остаточним після визначення результатів голосування та визначення переможців для фінансування і подання списку до відповідних виконавчих органів Борівської селищної ради (за виключенням випадків, передбачених чинним законодавством України).

9.6. Проєкти, які шляхом голосування відповідно до розділу 9.3 були рекомендованими, виносяться на розгляд найближчої чергової сесії Борівської селищної ради.

9.7. Пропозиції, які будуть затвердженні рішенням сесії Борівської селищної ради, підлягають фінансуванню за рахунок коштів громадського бюджету при можливості впровадження в межах поточного бюджетного року у цьому бюджетному році, якщо ні, то на наступний бюджетний рік.

9.8. Після затвердження в установленому порядку бюджету Борівської селищної ради, відповідальні структурні підрозділи забезпечують реалізацію проєктів відповідно до законодавства.

9.9. З моменту оголошення переможців, автори проєктів мають право спостерігати, контролювати за перебігом виконання його проєктної заявки. Також йому надається право обирати виконавця робіт, за умови відсутності тендерної процедури.

9.10. При змінах або відхиленнях при виконанні проєкту автор має право скликати координаційну раду для узгодження всіх питань стосовно перебігу виконання робіт за проєктом. Координаційна рада має право запросити аргументовані пояснення стосовно змін або відхилень у виконанні проєкту. Всі питання обговорюються для знаходження оптимального рішення.

10. Порядок звітування за результатами реалізації проєктів

10.1. За результатами реалізації проєктів відібраних для фінансування за рахунок коштів громадського бюджету головні розпорядники бюджетних коштів, комунальні підприємства, установи та організації що брали участь в реалізації проєктів звітують на засіданні виконавчого комітету та подають письмовий звіт не пізніше 31 грудня поточного року.

Звіт включає в себе:

 • загальний опис результатів проєкту;
 • що не вдалося реалізувати, або було реалізовано іншим чином;
 • опис робіт, які було проведено, їх послідовність;
 • фактичний термін реалізації;
 • фактичний бюджет;
 • фото-звіт результату.

10.2. Селищний голова готує консолідований звіт за результатами звітування головних розпорядників бюджетних коштів, комунальні підприємства, установи та організації та доповідає по ньому на сесії Борівської селищної ради.

10.3. Звіти головних розпорядників бюджетних коштів, комунальних підприємств, установ та організацій що брали участь в реалізації проєктів які фінансувались з громадського бюджету та консолідований звіт оприлюднюється на офіційному вебсайті Борівської селищної ради.

10.4. Всі питання, пов’язані з балансоутримувачем новостворених об’єктів розглядаються на етапі аналізу проєктів.

11. Прикінцеві положення

11.1. Процес реалізації громадського бюджету підлягає моніторингу та щорічному оцінюванню, результати якого можуть використовуватися для впровадження змін з метою вдосконалення процесу реалізації річного циклу громадського бюджету в Борівської громаді. 11.2. У зв’язку з тим, що громадський бюджет в 2021 році впроваджується вперше Борівська селищна рада може встановлювати інші терміни реалізації окремих його етапів (процедур), ніж ті, що встановлені цим Положенням. 11.3 Всі новостворені об’єкти є власністю громади, ставляться на баланс відповідного підрозділу і утримуються балансоутримувачем.

Секретар Борівської селищної ради Віталій КІЯН