Контроль за використанням та охороною земель

Контроль за використанням та охороною земель

З початку 2023 року вступили в дію зміни внесені до постанови Кабінету Міністрів України за №801 від 03 жовтня 2018 року, що надає можливість виконавчим органам сільських, селищних, міських рад реалізувати законодавчо визначені повноваження у частині оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності суб’єктами господарювання, пов’язаної із використанням та охороною земель, і визначення періодичності здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері використання та охорони земель.

Статтею 188 Земельного кодексу України визначено, що державний контроль за використанням та охороною земель в обсязі, визначеному законом, також здійснюється виконавчими органами сільських, селищних, міських рад. Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад набувають установлених законом повноважень із здійснення державного контролю за використанням та охороною земель у разі прийняття відповідною радою рішення про здійснення такого контролю.

Згідно із статтею 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, що здійснюють державний нагляд (контроль) у межах делегованих законом повноважень органів виконавчої влади в частині використання та охорони земель, визначають перелік суб’єктів господарювання, які підлягають плановим заходам державного нагляду (контролю) у плановому періоді, відповідно до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), що затверджуються відповідно до цього Закону.

Таким чином, реалізація прийнятої Урядом постанови сприятиме ефективному і прозорому здійсненню планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері використання та охорони земель виконавчими органами сільських, селищних, міських рад.

Помічник юриста Борівського бюро правововї допомоги О.Малій