БОРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА СТВОРЕННЯ ЛОГОТИПУ ГРОМАДИ!

БОРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА СТВОРЕННЯ ЛОГОТИПУ ГРОМАДИ!

Борівська селищна рада оголошує конкурс на створення візуального стилю – бренду Борівської селищної територіальної громади та запрошує до участі усіх творчих, креативних, талановитих особистостей, які мають незаангажоване мислення й бажання бути причетними до формування бренду Борівської громади.

Головне завдання конкурсу – розробка логотипу громади, що відображає її унікальність і неповторність, забезпечує її ідентифікацію у візуальному комунікаційному просторі.

Призовий фонд – 2 000 гривень.

Прийом робіт триває з 1 квітня до 16 травня 2021 року (включно).

До участі в Конкурсі допускаються роботи, що підготовлені відповідно до Положення про відкритий конкурс на створення візуального стилю громади - бренду Борівської селищної територіальної громади та містять такі елементи візуального стилю громади: графічне зображення логотипу, текстовий елемент, фірмовий знак, фірмовий шрифт, фірмові кольори.

Обов’язково додається опис: ключова ідея, обґрунтування змісту логотипу, авторські пояснення щодо виконання логотипу (обсягом до 1 сторінки тексту).

Логотип повинен легко читатися, містити у собі оригінальний графічний елемент і текст із назвою територіальної громади та слоганом бренду.

Для участі у Конкурсі необхідно до 16 травня 2021 року заповнити реєстраційну заявку за формою, що додається, та подати конкурсні роботи, вимоги до яких визначені у розділі 5 та 6 Положення.

Конкурсні роботи з позначкою «Відкритий конкурс на визначення візуального стилю громади - бренду Борівської селищної територіальної громади» надсилаються або подаються на розгляд в електронному чи друкованому вигляді за адресою: 63801, Україна, смт Борова, вул. Центральна, 1, кабінет 26, сектор з питань організаційно-інформаційного забезпечення Борівської селищної ради, електронна адреса: sector.inform.borova@gmail.com . Контактний телефон: 068-379-87-59.

Графічне зображення подається у форматі файлів (AI, EPS, SVG, PNG, JPG, PSD) з роздільністю не менше 300 dpi. Назва конкурсної роботи (імена файлів) повинна містити ім’я та прізвище автора українською мовою та номер варіанту (якщо від одного автора подано кілька ескізів), наприклад: Уляна СОНИКОВИЧ 01.

Завантажити реєстраційну заявку для участі в конкурсі - Форма заявки

Перед тим, як взяти участь у конкурсі, будь ласка, ознайомтеся з Положенням про відкритий конкурс на створення візуального стилю громади - бренду Борівської селищної територіальної громади:


ПОЛОЖЕННЯ

про відкритий конкурс на створення візуального стилю громади - бренду Борівської селищної територіальної громади

І. Загальні положення

1.1. Положення про відкритий конкурс на створення візуального стилю громади - бренду Борівської селищної територіальної громади (далі – Конкурс) визначає мету та умови участі у Конкурсі; встановлює єдині вимоги до конкурсних робіт, критерії їх оцінки; порядок проведення конкурсу та нагородження його переможців.

1.2. Організаційна підтримка Конкурсу здійснюється відділом з питань гуманітарної політики (освіта, культура, туризм, молоді та спорту) виконавчого комітету Борівської селищної ради.

1.3. Візуальний стиль – це символіка, система візуальних знаків та правил, яка створює унікальний образ громади, розкриває на візуальному рівні зміст ідеї бренду та забезпечує його ідентифікацію у візуальному комунікаційному просторі. Це складові фірмового стилю бренду (логотип, знак, шрифт, кольорова гама тощо), що розроблені в єдиному стилі та будуть асоціюватися із Борівською селищною територіальною громадою. Візуальний стиль може використовуватись: на інформаційно-рекламній продукції про громаду; на подарунково-сувенірній продукції; на дороговказах та інших предметах знакування об’єктів туристичної інфраструктури; готельно-ресторанними закладами та іншими закладами туристичної інфраструктури; під час проведення культурно-масових заходів (фестивалів, концертів, парадів, виставок тощо) на місцевому, національному та міжнародному рівнях.

1.4. Логотип – будь-яка комбінація позначень (емблема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів), яка здатна передати унікальність громади та ідентифікувати її серед інших. Логотип не замінює офіційну символіку громади (гімн, герб і прапор).

ІІ. Мета та завдання конкурсу

2.1. Конкурс проводиться з метою створення та визначення єдиного візуального стилю громади - бренду Борівської селищної територіальної громади (далі – громада) як втілення змістової, візуальної та словесної концепції бренду громади.

2.2. Завдання конкурсу:

 • формування позитивного іміджу громади, підвищення її туристичної та інвестиційної привабливості на обласному, всеукраїнському та міжнародному рівнях;
 • промоція культурного, економічного, наукового та соціального потенціалу громади;
 • використання єдиного візуального стилю в рекламних, промоційних та інших заходах;
 • забезпечення можливості для жителів громади у поширенні в Україні та світі позитивних знань про громаду, її історико-культурну спадщину та економіко-інвестиційний потенціал;
 • підвищення лояльності до громади її теперішніх та потенційних жителів.

ІІІ. Оргкомітет конкурсу

3.1. Для організації та проведення Конкурсу, оцінки конкурсних робіт, а також висвітлення його ходу створюється організаційний комітет з підготовки та проведення Конкурсу (далі - оргкомітет).

3.2. Оргкомітет очолює Борівський селищний голова.

3.3. Голова оргкомітету затверджує його склад.

3.4. З метою уникнення конфлікту інтересів до складу оргкомітету не можуть бути включені представники юридичних та фізичних осіб, що подали конкурсні роботи.

3.5. Оргкомітет розміщує оголошення про початок Конкурсу та Положення про Конкурс на офіційному вебсайті Борівської селищної ради https://borova-gromada.gov.ua/, соціальних мережах Інтернет та в інших засобах масової інформації.

3.6. Головними завданнями організаційного комітету є:

 • забезпечення проведення Конкурсу;
 • визначення переможця Конкурсу;
 • забезпечення висвітлення ходу та підсумків Конкурсу в засобах масової інформації.

3.7. Основною формою роботи оргкомітету є засідання.

3.8. Засідання оргкомітету є правомірними, якщо на ньому присутні не менше як дві третини її складу. Члени оргкомітету беруть участь у його роботі на громадських засадах.

3.9. Рішення оргкомітету приймається більшістю від присутніх членів шляхом відкритого голосування. У разі рівного розподілу голосів, головуючий має право вирішального голосу.

3.10. Результати Конкурсу оформлюються протоколом, який підписують голова та секретар організаційного комітету.

3.11. Члени оргкомітету:

 • доводять до відома учасників інформацію про строки та умови проведення Конкурсу;
 • беруть участь в обговоренні, розгляді та зіставленні конкурсних робіт;
 • мають право на ознайомлення з усіма матеріалами, поданими на Конкурс, а також на відображення своєї окремої думки у протоколі засідання;
 • мають право відхилити конкурсну роботу, якщо вона не відповідає вимогам та суперечить основним засадам і принципам громади та чинному законодавству України;
 • мають право залучати до роботи та участі у засіданнях оргкомітету експертів відповідного профілю;
 • залишають за собою право на співробітництво з учасниками, які розробили перспективні ескізи візуального стилю щодо надання, в разі необхідності, додаткової пояснювальної інформації;
 • зобов’язані дотримуватися норм чинного законодавства, об’єктивно та неупереджено розглядати конкурсні пропозиції;
 • затверджують перелік до 5 (п’яти) півфіналістів Конкурсу за результатами попереднього розгляду поданих конкурсних матеріалів;
 • забезпечують прийняття остаточного рішення про визначення переможця Конкурсу;
 • виконують інші функції, необхідні для організації та проведення Конкурсу.

IV. Умови проведення конкурсу

4.1. Конкурс триває з 01 квітня 2021 року по 01 червня 2021 року:

 • І етап: з 01 квітня 2021 року по 16 травня 2021 року - подання конкурсних робіт.
 • ІІ етап: з 17 травня 2021 року по 23 травня 2021 року - півфінал для 5 (п’яти) конкурсних робіт, які набрали найбільше балів.
 • ІІІ етап: з 24 травня 2021 року по 01 червня 2021 року - фінальне оцінювання та визначення переможця.

4.2. Конкурсні роботи подаються до 17:00 16 травня 2021 року.

4.3. Результати півфіналу конкурсу (інформація про 5 (п’ять) конкурсних робіт, що стали півфіналістами) оприлюднюються 24 травня 2021 року.

4.4. Остаточні результати конкурсу оприлюднюються 01 червня 2021 року.

4.5. Конкурс є відкритим за складом учасників. Учасниками Конкурсу можуть бути юридичні та фізичні особи (окремі особи, авторські колективи, рекламні агентства, креативні студії, дизайнери тощо).

4.6. Участь у Конкурсі є безкоштовною.

4.7. Кожен учасник може подати необмежену кількість робіт.

4.8. Для участі у Конкурсі необхідно до 16 травня 2021 року заповнити реєстраційну заявку за формою, що додається до даного Положення, та подати конкурсні роботи, вимоги до яких визначені у розділі 5 та 6 цього Положення.

4.9. Конкурсні роботи з позначкою «Відкритий конкурс на визначення візуального стилю громади - бренду Борівської селищної територіальної громади» надсилаються або подаються на розгляд в електронному чи друкованому вигляді за адресою: 63801, Україна, смт Борова, вул. Центральна, 1, сектор з питань організаційно-інформаційного забезпечення Борівської селищної ради, електронна адреса sector.inform.borova@gmail.com . Контактний телефон: 068-379-87-59.

4.10. Учасники Конкурсу гарантують, що надані ними дані є достовірними.

4.11. Факт участі у Конкурсі означає ознайомлення та повну згоду учасників з Положенням про конкурс.

4.12. Конкурсні роботи, які надійдуть несвоєчасно або не відповідатимуть умовам Конкурсу, або оформлені з порушенням встановлених правил, до участі у Конкурсі не допускаються.

4.13. Конкурсні роботи, подані на Конкурс, не повертаються і не рецензуються.

4.14. Організаційний комітет не несе відповідальності за несвоєчасне надходження, втрату чи пошкодження заявки та конкурсних робіт.

4.15. Конкурсна робота, яка набрала найбільшу кількість голосів, вважається переможцем.

4.16. Переможці Конкурсу зобов’язані будуть надіслати організаторам конкурсу конкурсні роботи у векторному форматі до 17:00 07 червня 2021 року (впродовж 5 (п’яти) робочих днів після прийняття остаточного рішення журі).

4.17. Оргкомітет має право давати рекомендації півфіналістам конкурсу для доопрацювання наданих конкурсних робіт. У такому випадку конкурсні роботи необхідно буде доопрацювати до 27 травня 2021 року.

4.18. Проведення Конкурсу супроводжується інформаційною кампанією за участю засобів масової інформації з метою об’єктивного, відкритого доступу до інформації про Конкурс та його безпосереднього відстеження громадськістю.

V. Вимоги до конкурсних робіт

5.1. Конкурсні роботи мають втілювати візуальний стиль бренду відповідно до даного Положення.

5.2. Зміст візуального стилю громади має містити приналежність до культурних, архітектурних, історичних цінностей громади та країни, яка виражена засобами художньої мови та відповідає призначенню бренду.

5.3. Візуальний стиль має бути оригінальним, не містити й не відтворювати наступне: елементи пам’ятників, художніх робіт та інших творів, що перебувають під охороною авторського права; засоби індивідуалізації юридичних осіб, товарів тощо, що мають правову охорону; лайливі слова, непристойні та образливі образи, порівняння, висловлювання; відомості, що заборонені до публічного розповсюдження відповідно до діючого законодавства України.

5.4. Візуальний стиль (логотипи, знак, шрифт тощо) поданий на конкурс не повинен бути зареєстрований; не повинен бути поданий на інший конкурс, бути коли-небудь премійованим, раніше використаним або запропонованим; не повинен використовуватися під час проведення даного конкурсу.

5.5. До участі в Конкурсі допускаються конкурсні роботи, що підготовлені відповідно до даного Положення та містять такі елементи візуального стилю громади: графічне зображення логотипу, текстовий елемент, фірмовий знак, фірмовий шрифт, фірмові кольори. Обов’язково додається опис: ключова ідея, обґрунтування змісту логотипу, авторські пояснення щодо виконання логотипу (обсягом до 1 сторінки тексту).

5.6. Логотип повинен легко читатися, містити у собі оригінальний графічний елемент і текст із назвою територіальної громади та слоганом бренду.

5.7. Логотип має бути виконаний у кольоровому та чорно-білому рішеннях. Логотип повинен бути максимально спрощеним для виготовлення, без перевантаження зайвою інформацією. Логотип має відповідати технологічним вимогам (збереження можливості читання при змінах розміру, однаково вдалий вигляд як в кольоровому, так і в монохромному варіанті).

5.8. Конкурсна робота має містити приклади нанесення логотипу на індивідуально визначеному предметі (наприклад друкованому виданні або канцелярії (брошура, папка), сувенірній продукції (футболка, чашка), вивісках та матеріалах (лайтбокс, вказівники, інсталяції, папір, картон, скло, дерево, метал, кераміку), а також приклади застосування на веб-ресурсах, фото-, відео- матеріалах тощо.

VI. Технічні вимоги та параметри

6.1. Графічне зображення подається у форматі файлів (AI, EPS, SVG, PNG, JPG, PSD) з роздільністю не менше 300 dpi.

6.2. Назва конкурсної роботи (імена файлів) повинна містити ім’я та прізвище автора українською мовою та номер варіанту (якщо від одного автора подано кілька ескізів), наприклад: Уляна СОНИКОВИЧ 01.

VІI. Визначення переможців Конкурсу

7.1. Результати роботи оргкомітету оформляються протоколом засідання.

7.2. Протокол засідання містить інформацію:

 • дату, час та місце проведення;
 • прізвища, імена та по-батькові членів оргкомітету;
 • прізвища, імена та по-батькові конкурсантів;
 • результати голосування.

7.3. Оргкомітет визначає до 5 (п’яти) конкурсних робіт, що стали півфіналістами на основі критеріїв оцінки та за результатами голосування.

7.4. Вибрані 5 (п’ять) конкурсних робіт півфіналістів оприлюднюються з метою вивчення громадської та експертної думки. Хід та попередні результати роботи оргкомітету заслуховуються на засіданні виконавчого комітету Борівської селищної ради у визначені терміни.

7.5. Оргкомітет може проводити голосування чи опитування потенційних користувачів візуального стилю громади у різноманітних формах, у т.ч. в онлайн режимі. Результати проведених досліджень можуть бути враховані при оцінці та визначенні переможців Конкурсу.

7.6. Інформація про переможців Конкурсу оприлюднюється на офіційному сайті Борівської селищної ради, в соціальних мережах Інтернет та в інших засобах масової інформації.

7.7. Оргкомітет здійснює оцінку конкурсних робіт за такими основними групами показників:

 • відповідність вимогам творчого завдання;
 • оригінальність та ступінь диференціації від конкурентів;
 • потенціал для довготривалого використання;
 • потенціал для подальших творчих розробок, у т. ч. для створення атрибутів;
 • потенціал для подальшого використання поза комунікаційною сферою.

7.8. Оцінювання здійснюється за такими критеріями:

 • адекватність: логотип повинен створювати образ, що відповідає ідеї бренду.
 • унікальність, оригінальність, якість виконання поданої конкурсної роботи.
 • масштабованість. Основні графічні елементи логотипу повинні однаково добре сприйматися та не втрачати значення при відтворенні у будь-якому запропонованому для використання масштабі.
 • адаптивність. Основні графічні елементи логотипу повинні без втрати розпізнавання бути придатні до відтворення на будь-яких носіях (папір, картон, пластик, скло тощо) і будь-яким способом нанесення.

VІІI. Авторські права

8.1. Відповідальність за дотримання авторських прав конкурсної роботи, несе учасник Конкурсу.

8.2. Переможець Конкурсу зобов'язаний укласти з Борівською селищною радою договір про передачу виключних майнових авторських та суміжних прав на розроблений ним візуальний стиль.

8.3. Виключні майнові авторські та суміжні права, а саме виключне право на використання візуального стилю, розробленого переможцем, і виключне право на дозвіл або заборону використання візуального стилю, розробленого переможцем, передаються Борівській селищній раді.

8.4. У разі, якщо переможець Конкурсу протягом 5 днів з моменту оголошення результатів Конкурсу відмовляється укласти договір про передачу виключних майнових авторських та суміжних прав на візуальний стиль, оргкомітет визначає переможцем наступного за кількістю голосів.

8.5. Організаційний комітет гарантує не використовувати та не передавати третім особам ескізи логотипів, які були представлені на Конкурс, але не стали переможцями, без дозволу авторів ескізів логотипу.

8.6. Організаційний комітет не несе ніяких зобов'язань щодо будь-яких прав третьої сторони.

8.7. Конкурсні роботи можуть бути доопрацьовані, змінені та використані без отримання додаткової згоди учасників та (чи) їх представників.

ІХ. Нагородження переможця Конкурсу

9.1. Результати Конкурсу оприлюднюються на офіційному вебсайті Борівської селищної ради, соціальних мережах Інтернет та в засобах масової інформації.

9.2. Переможець конкурсу отримує диплом та грошову винагороду в сумі 2000 гривень.

9.3. Оргкомітет залишає за собою право відзначити заохочувальними призами авторів конкурсних робіт за окремі елементи фірмового стилю.

9.4. Офіційне нагородження переможця Конкурсу проводить Борівський селищний голова.

9.5. Борівська селищна рада затверджує результати Конкурсу і логотип бренда Борівської селищної територіальної громади для реалізації та практичного використання.

Х. Фінансові умови

10.1. Витрати, пов’язані з організацією, підготовкою та проведенням Конкурсу, здійснює сектор з питань організаційно-інформаційного забезпечення Борівської селищної ради за рахунок кошторисних призначень передбачених на реалізацію заходів ПРОГРАМИ розвитку інформаційного простору Борівської селищної ради на 2021 рік, затвердженої рішенням VІ сесії Борівської селищної ради VIII скликання від 18 лютого 2021 року № 7. Оргкомітет може залучати спонсорську допомогу для організації та проведення Конкурсу.

Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олена ШЕВЕЛЄВА