Борівська селищна рада оголошує конкурс есе і поезії

Борівська селищна рада оголошує конкурс есе і поезії

Борівська селищна рада оголошує конкурс есе і поезії "У зелених борах... Борівщина". До участі запрошуються мешканці, колишні жителі та гості Борівщини без вікових обмежень.

На конкурс приймаються есе та вірші. Твори конкурсантів мають бути присвячені темі рідного краю, малої та великої батьківщини – Борівщині, Слобожанщині, Україні в цілому, а також людям Борівщини.

Роботи на конкурс подаються з 1 травня до 15 липня включно.

Умови участі та подробиці конкурсу читайте у Положенні:

Положення

про відкритий творчий конкурс есеїв і поезії
«У зелених борах… Борівщина»

1. Загальні положення

1.1. Відкритий творчий конкурс на кращий есей і поетичний твір (далі – Конкурс) проводиться Борівською селищною радою з метою виявлення і підтримки творчості місцевих авторів та популяризації книги в житті громади.

1.2. Основними завданнями конкурсу є:

• виявлення та підтримка творчих ініціатив серед талановитих жителів громади;

• залучення широкого кола громадськості до участі в культурному житті громади;

• формування громадської активності та соціальної відповідальності мешканців;

• сприяння розвитку літературної творчості на Борівщині.

2. Оргкомітет конкурсу

2.1. Для підготовки і проведення конкурсу розпорядженням селищного голови створюється організаційний комітет, до складу якого входять представники Борівської селищної ради, галузей культури та освіти, місцеві письменники, представники засобів масової інформації, інших організацій та приватні особи, які долучилися до організації і проведення конкурсу.

2.2. Функції оргкомітету:

• розроблення календарного плану заходів щодо підготовки та проведення конкурсу та забезпечення його виконання;

• розроблення та затвердження кошторису конкурсу;

• пошук спонсорів;

• забезпечення поширення інформації про проведення конкурсу, його зміст та умови участі;

• адміністрування та контент-наповнення розділу на сайті Борівської селищної ради, присвяченого конкурсу;

• визначення та затвердження кількісного і персонального складу журі для оцінювання робіт, поданих на конкурс;

• забезпечення можливості зв’язку з авторами, прийняття від них конкурсних робіт для участі в конкурсі;

• передача творів членам журі для визначення переможців та дипломантів конкурсу (за дванадцятибальною шкалою);

• розрахунок середнього балу кожного твору;

• забезпечення оприлюднення результатів конкурсу;

• організація церемонії нагородження переможців;

• здійснення іншої роботи, необхідної для успішного проведення конкурсу.

2.3. У випадку недотримання норм Положення оргкомітет має право відхилити твір без пояснення причин і без повідомлення автора.

3. Журі конкурсу

3.1. Для визначення переможців та дипломантів конкурсу оргкомітет на своєму засіданні створює компетентне журі, до складу якого запрошуються поети та письменники з числа місцевих авторів, які раніше були визнані переможцями чи дипломантами інших літературних конкурсів, друкувалися в авторитетних виданнях чи мають свої друковані книги, літературознавці, фахівці у сфері мови і літератури, літературні критики, видавці, діячі культури та освіти, представники засобів масової інформації, інші авторитетні особи.

3.2. Голова журі координує, а оргкомітет забезпечує роботу журі.

3.3. Кожен із членів журі ознайомлюється з конкурсними творами і, за підсумками розгляду, виставляє бали за 12-бальною шкалою в індивідуальному протоколі.

3.4. За підсумками ознайомлення із конкурсними творами по кожній із номінацій складається загальний протокол, що завіряється підписом кожного із членів журі.

3.5. У випадку, якщо максимальний підсумковий бал буде рівним у двох і більше творів, члени журі разом визначають твір/твори, що перемогли у конкурсі за номінаціями.

4. Учасники конкурсу

4.1. У конкурсі беруть участь автори творів – творча молодь, аматори, інші особи, які є жителями Борівської територіальної громади, у тому числі ті, що наразі навчаються у ВУЗах в інших містах, та надіслали твори відповідно до умов конкурсу.

5. Умови подання робіт на конкурс

5.1. Роботи на конкурс подаються з 01 травня до 15 липня включно.

5.2. Умови проведення конкурсу розміщуються на сайті Борівської селищної ради у термін до 01 травня.

5.3. На конкурс допускаються роботи за наступними номінаціями:

• «Есе»;

• «Поезія».

5.4. Твори конкурсантів мають бути присвячені темі рідного краю, малої та великої батьківщини – Борівщині, Слобожанщині, Україні в цілому, а також людям Борівщини.

5.5. Тексти творів мають подаватися виключно в електронному форматі (шрифт Times New Roman, 14 пт) і не перевищувати:

• поетичні твори – від 3 до 10 окремих поезій – не більше 10 сторінок друкованого тексту формату А4;

• есе – від 1 до 3 сторінок формату А4.

У разі, якщо твір перевищує норми, зазначені вище, автор надає для участі у конкурсі фрагмент (главу, частину, уривок).

5.6. Разом із твором окремими файлами автори надсилають в електронному форматі:

• заявку на участь у конкурсі (додаток 2) із зазначенням контактних телефонів, електронної адреси та адреси проживання;

• фотографію.

5.7. Роботи, не надані в електронному форматі, до участі у конкурсі не допускаються.

5.8. Твори, що беруть участь у конкурсі, не рецензуються та не повертаються.

5.9. До участі в конкурсі не допускаються роботи, у яких виявлено факти порушення авторських прав.

6. Порядок приймання робіт

6.1. Конкурсні роботи приймаються оргкомітетом з 01 травня до 15 липня 2021 року включно на e-mail: sector.inform.borova@gmail.com, а також за адресою: вул. Центральна, 1, 2-й поверх, каб. 26, сектор з питань організаційно-інформаційного забезпечення Борівської селищної ради.

6.2. Конкурсанти мають такі варіанти доставки своїх рукописів до оргкомітету:

• відправити на вказаний e-mail оргкомітету;

• принести власноруч на електронному носії USB-flash;

• надіслати поштою електронний носій USB-flash.

6.3. Кожній конкурсній роботі присвоюється порядковий номер учасника, під яким творча робота подається на розгляд журі.

7. Порядок обрання переможців

7.1. Журі розглядає отримані роботи та оцінює їх за 12-бальною шкалою. За підсумками розгляду проводиться загальне обговорення творів.

7.2. Визначення переможців здійснює журі у кожній із 3 номінацій. Переможцем конкурсу є особа (або кілька осіб), чий твір (твори) визнано найкращим у відповідній номінації. У випадку, коли декілька робіт отримали однакову кількість балів, журі спільно визначається щодо переможця.

7.3. Переможцям у номінаціях присвоюється звання «Лауреат відкритого творчого конкурсу есеїв і поезії «У зелених борах… Борівщина».

8. Нагородження переможців

8.1. Результати Конкурсу оприлюднюються на офіційному вебсайті Борівської селищної ради, у соціальній мережі Фейсбук та в засобах масової інформації.

8.2. Автори, які стали переможцями конкурсу в номінаціях «Есе» і «Поезія», нагороджуються преміями та дипломами.

1 (перша) премія – 1,5 тис.грн, 2 (друга) премія – 1 тис.грн, 3 (третя) премія – 500 грн у кожній номінації.

8.3. У кожній із номінацій («Есе», «Поезія») журі визначає також по два дипломанти, яким присвоюється звання «Дипломант відкритого творчого конкурсу есеїв і поезії «У зелених борах… Борівщина». Автори, які стали дипломантами конкурсу у відповідній номінації, нагороджуються дипломами.

8.4. Офіційне нагородження переможця Конкурсу проводить Борівський селищний голова.

8.5. За підсумками проведення конкурсу може бути виданий третій випуск літературно-краєзнавчого альманаху «У зелених борах… Борівщина», до якого увійдуть кращі твори учасників конкурсу, які стали переможцями.

9. Фінансування конкурсу

9.1. Фінансування конкурсу здійснюється за рахунок селищного бюджету відповідно до Програми розвитку інформаційного простору Борівської селищної ради на 2021 рік, затвердженої рішенням VІ сесії Борівської селищної ради VIII скликання від 18 лютого 2021 року № 7, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

10. Офіційна інформація про умови конкурсу

10.1. Офіційна інформація про умови конкурсу, його проведення та підсумки розміщується на сайті Борівської селищної ради.

Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олена ШЕВЕЛЄВА

Заявка на участь у творчому конкурсі есеїв та поезії